Vispārējie noteikumi

  1. Katra pircēja atbildība ir rūpīgi iepazīties ar internetveikala lietošanas noteikumiem. Izmantojot internetveikala mīluļiem.lv pakalpojumus, pircējs piekrīt ievērot visus zemāk norādītos noteikumus

  2. Preču pārdevējs ir SIA “Metsepole Plus”, reģistrācijas numurs: 40003744060, adrese: Gaviezes iela 9, Rīga, LV-1029, tālrunis: 29 27 3662, e-pasts: info@miluliem.lv.

  3. Visas preču cenas ir norādītas euro valūtā (EUR) un cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Visi norēļini notiek EUR valūtā. Preču cenās nav iekļautas preču piegādes izmaksas. 

  4. Internetveikalā https://miluliem.lv uzrādītās preces negarantē to tūlītēju pieejamību uzņēmuma veikalā-aptiekā, Maskavas ielā 6. Lai noskaidrotu preču pieejamību veikalā-aptiekā, lūdzam zvanīt uz veikala tālruni - +371 28 366 633. 

  5. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, jums ir tiesības 14 dienu laikā atgriezt pasūtīto preci, ja nav ticis bojāts preces iepakojums un tā saturs. Ar kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu varat iepazīties šeit. Šajā saitē atradīsiet arī Prasījuma pieteikuma paraugu. Gadījumā, ja preces iepakojums ir bojāts piegādes laikā vai piegādātā prece neatbilst jūsu pasūtītajai precei, jums ir tiesības atteikties pieņemt šādu preci no piegādātāja. Tādā gadījumā prece tiks nogādāta atpakaļ veikalam un ar jums sazināsies veikala darbinieks, lai vienotos par tālāko rīcību. 

Apmaksa

  1. Apmaksu par precēm un piegādi ir iespējams veikt ar karšu maksājumu (VISA, Maestro, Master Card), PayPal pārskaitījumu, kā arī dažādu internetbanku tiešajiem maksājumiem (Swedbank, Luminor, Citadele, SEB). 

  2. Pasūtījuma apmaksu preces saņemšanas brīdī var veikt tikai saņemot pasūtījumus mūsu veikalā-aptiekā, Maskavas ielā 6. Šādā gadījumā iespējama arī pasūtījuma apmaksa skaidrā naudā.
  3. Pasūtījuma izpilde notiek tikai ar priekšapmaksu vai pasūtījuma izpildes brīdī pie preču saņemšanas. 

Piegāde un termiņi

  1. Visi norādītie piegādes veidi Latvijas teritorijā aizņem aptuveni 1-2 darba dienas. Šis termiņš ir tikai un vienīgi provizorisks. Mīluļiem.lv nevar ietekmēt piegādes termiņu izpildi un neuzņemās atbildību par sūtījumu kavējumiem kurjerpastu kļūmes vai noslogotības dēļ. Ja no brīža, kad pasūtījuma statuss ir mainīts uz “Nosūtīts” ir pagājušas vairākas dienas un neesat saņēmuši preces, lūdzam vērsties klientu apkalpošanas nodaļā, rakstot uz info@miluliem.lv, lai mūsu pārstāvji varētu Jums palīdzēt noskaidrot piegādes statusu un provizoriskos piegādes izpildes laikus.

  2. Pasūtījuma noformēšana var aizņemt papildus laiku, ja preces nav pieejamas veikalā-aptiekā vai sadarbības partneru noliktavās. Ja pasūtījuma izpilde ir paredzama ilgāka kā 3 darba dienas, mīluļiem.lv sazinās ar pircēju un vienojās par tālāko rīcību. 

  3. Katra pasūtījuma statusu pircējs var uzzināt savā profilā (ja tāds ir izveidots pirms pasūtījuma noformēšanas), kā arī mīluļiem.lv sūta svarīgāko pasūtījuma informāciju e-pasta formā. 

Datu apstrāde un privātuma politika

  1. SIA “Metsepole Plus” ir veikala “mīluļiem.lv” īpašnieks un kompānijas juridiskais nosaukums. 

  2. “SIA Metsepole Plus” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamantotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. 

  3. Mīluļiem.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā, SIA “Metsepole Plus” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

   1. iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasts);

   2. netieši iegūstot informāciju (piemēram, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu mīluļiem.lv internetvietnes izmantošanu);

  4. Pircēju personas datus SIA "Metsepole Plus" apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA "Metsepole Plus" izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

  5. Iegādājoties Interneta veikalā Miluliem.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA "Metsepole Plus" reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā datus apstrādāt. 

  6. Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, izmantot šādiem mērķiem:

   1. datu apstrādei, kas izriet no Miluliem.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrādei, kas nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgo darījumu;

   2. dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

   3. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;

   4. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem darījumiem.

  7. SIA "Metsepole Plus" nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Miluliem.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču apmaksu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

  8. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
  9. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA "Metsepole Plus", izmantojot e-pasta adresi: info@miluliem.lv

  10. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

   1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

   2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

   3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

  11. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

Jautājumi un kontakti
  1. Vispārējiem jautājumiem par mīluļiem.lv precēm un pakalpojumiem, lūgums sazināties rakstot e-pastu uz info@miluliem.lv vai zvanot uz +371 28 366 633

  2. Jautājumiem par internetveikala darību, funkcionalitāti vai traucējumiem, lūgums rakstīt e-pastu uz emils@miluliem.lv.

  3. Sadarbības partneru piedāvājumiem, lūgums rakstīt uz e-pastu sales@miluliem.lv

  4. Specifiskiem pieprasījumiem (piemēram, lieliem pasūtījumiem virs 500 EUR vai startptautiskiem sūtījumiem), lūgums rakstīt uz e-pastu emils@miluliem.lv

  5. Sūdzībām par pasūtījumu apstrādi, preču vai pakalpojumu kvalitāti u.c., lūgums rakstīt e-pastu uz emils@miluliem.lv. Mīluļiem.lv ļoti rūpīgi un atbildīgi izskata sūdzības un lūdz pircējus uzreiz sazināties ar mums, lai mēs pēc iespējas ātrāk spētu atrast risinājumu!